Góc Chém Gió

Giúp mình cái này cái

2
4

Mình có ý tưởng này nhưng ko biết trình bày. “ 2 cuộc phiêu lưu và tìm tung tích của ma vương(nó giống kiểu anime chuyển sinh ấy) ” ở chương2 và 4 truyện hoàng đạo giới.