Góc Chém Gió

Help me! Please

2
2

Các tác cho mình hỏi: bìa truyện của các tác có tác nào lấy trên Pinterest không? Và các tác xin phép "chủ sở hữu" như nào? Hay cứ z là down xuống thoy ạ?