Góc Chém Gió

Hỏi cách fix lỗi đổi ảnh bìa không được

1
2

Mọi người ơi sau em không để ảnh bìa cho truyện được vậy mõi lần thêm ảnh bìa thì văng ra trang chủ là sao, ai biết fix lỗi chỉ em với