Góc Chém Gió

Hỏi một tý

1
1

Tự dưng nổi hứng nhiều chuyện. Muốn kể về với mọi người trải nghiệm mối tình đầu của mình. Nhưng sợ thể hiện kém :))