Góc Chém Gió

Hỏi Tìm Truyện (viết thêm vì tiêu đề quá ngắn)

2
0

không biết trong đây có ai viết truyện Việt Nam mình hồi xưa không ạ? Em muốn đọc để học tập các thứ vì đang chuẩn bị viết truyện, mà không nhất thiết phải là truyện trong đây đâu, tác phẩm văn học VN cũng được. Em cảm ơn. p/s: trên đây có đăng đoản văn được không?