Góc Chém Gió

Làm gì khi muốn bỏ cuộc

1
8

Một khi muốn bỏ cuộc và bỏ đứa con tinh thần của mình thì bạn sẽ làm gì để giải quyết?