Góc Chém Gió

Làm như thế nào để viết được truyện ?

2
1

Các bạn cho mình hỏi là viết truyện như nào ạ ?