Góc Chém Gió

Làm thế nào để được lên Royal Ranking?

2
2

Mn cho mình hỏi làm thế nào để được lên Royal Ranking vậy ạ???