Góc Chém Gió

Mấy đứa lười như em viết chuyện kiểu

1
33

Lười viết chuyện 4,5 ngày mới đc 1 chap pk lm sao ây -_-