Góc Chém Gió

Mấy nay diễn đàn hơi lạ =))

2
11

Tự nhiên thấy nhộn nhịp hẳn ra nhưng không ngờ... Yeah khá là đỉnh ((=