Góc Chém Gió

Mấy ngày qua của mọi người thế nào? *uống trà*

5
9

Nội dung đã ghi hết trên tiêu đề rồi lăn lộn Mới nhận được thẻ sv môi trường và thấy hình mình xấu dã man