Góc Chém Gió

Mik muốn viết 1 cái như kiể gọi là cái thông báo ý để báo đến mọi người là mik sắp tới sẽ ra 1 bộ truyện thuộc thể loại trinh thám nhưng mà mik lại ko bt vào chỗ nào để viết thông báo r gửi tới m.n ai dùng app này lâu thì chỉ mik vs ak ?!

0
2

Ko bt viết ở chỗ nào để gửi thông báo đến m.n