Góc Chém Gió

Mình dương tính rồi giờ phải làm sao

0
4

Mình dương tính với fa nghen cả nhà=) Có ai giống mình không nek Chắc nhiều lắm hen