Góc Chém Gió

Mình hỏi cái này cái

0
1

Ngoài cách phải đạt được 5k chữ thì còn cách nào khác để truyện được duyệt ko (càng đơn giản càng tốt).