Góc Chém Gió

Mình nhờ cái này cái

1
4

Minh vừa có ý tưởng làm truyện mới nhưng nó còn rất mơ hồ nên nhờ mọi người góp ý để truyện được hoàn thiện hơn

  • con người tìm ra 4 hành tinh có sự sống nhưng 2 hành tinh trong số đó lại thích chiến tranh nên cn và 2 hành tinh còn lại qđ hợp sức với nhau để ngăn chặn 2 ht ưa chiến tranh.(ý tưởng).