Góc Chém Gió

Mọi người ơi sao mình đăng truyện...

1
0

Mọi người ơi sao mình đăng truyện mà vô chỗ tác giả, thì mình ko có cuốn nào hết v?