Góc Chém Gió

Nếu như chém gió mà là tu vi thì anh Dạ Tinh Thần chắc chắn là chí cao vô thượng

0
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mọi ai ai đã từng xem nhà tác giả góp ý với tiêu cực hay tích cực thì tác giả cũng xin được nghe những lời góp ý từ các bạn Thack.s