Góc Chém Gió

Newbie gặp chút vấn đề khi viết truyện

0
3

1- Mình có lỡ ấn xuất bản rồi giờ không xoá chương đó được ạ? Nếu xoá hay chuyển chương lại bản nháp được thì chỉ mình với. 2- Gặp chút vấn đề trong copy-paste để backup lại chương lỗi ở trên thành bản nháp mới. App chỉ cho copy đoạn ngắn thôi ạ?