Góc Chém Gió

Nhảm (đã xóa mã độc đính kèm)

2
11

Em định danh tác giả sao lại không được ạ? Thẻ học sinh cũng chụp rồi mà?! Có phải ít tuổi quá sẽ không chấp nhận hay không?