Góc Chém Gió

Nhuận bút có quan trọng ko? Không có nhuận động lực đâu và viết?

0
5

Thấy vietnovel hoạt động lâu rồi mà mãi sao chưa có nhuận, không có nhuận sao tác tụi tui có động lực ra chương chời