Góc Chém Gió

Ơi ơi chú ý bên này

2
5

Hì mn được duyệt là 4000 hay 5000 dạ mình quên mất tiêu rồi 😅