Góc Chém Gió

Sao app bị lỗi không đặt ảnh bìa hoài vậy ta?

2
0

Liên hệ mod, admin mà kênh nào cũng im re. Nản