Góc Chém Gió

Sao mãi vẫn chưa được xét duyệt truyện vậy mọi người?

1
3

Sao mãi vẫn chưa được xét duyệt truyện vậy mọi người?