Góc Chém Gió

Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ

2
3

Trước giờ ít đọc hiện đại lắm nhưng định viết hiện đại cơ. Đỡ cập nhật kiến thức xưa 🤣🤣🤣