Tại sao không đọc được truyện mình đã lưu

Góc Chém Gió
T-800 T-800
T-800

Đại khái là Mập đang tính đọc tiếp Tầm thần tuyệt lộ mà mập vào bookmark xem không được, truyện nào cũng vậy. Giờ Mập muốn đọc phải tìm từng tên một((´д`)).... Quêy sờ mơ????


Bình Luận