Góc Chém Gió

Tâm sự một chút.

2
5

Ai như mình không, thường ban ngày đi làm rùi tối đi học, đêm mới rảnh rang để viết truyện hk 😂😂😂