Góc Chém Gió

Tần xuất ra chương

1
2

Phải ra chương thường xuyên mới có thể lên bảng RR hả mọi ng?