Góc Chém Gió

Tạo acc clone đi đề cử xấu truyện đối thủ :D

2
12

trước giờ tui là không quan tâm truyện người khác nhiều lắm đâu, cơ mà lần này có đứa tui ghét đăng truyện lên đây, mà truyện đọc cũng không hay nữa thế nên tui đã tạo vài cái acc clone đi đề cử 1 sao người ta :D không cần khẩu nghiệp cũng trả thù được nó, nhìn hả hê ghê