Góc Chém Gió

Than thở chuyện lười

2
2

Truyện chưa hoàn, còn phải chỉnh sửa nhiều nhưng cái tính lười nó không cho tui tiếp tục :))