Góc Chém Gió

Thấy giới thiệu qua xem

2
8

Cảm nhận Vietnovel này còn lậm hán việt quá nhìn toàn huynh đệ tỉ mụi cái gì tùm lum nản có ai biết truyện nào thuần việt . trách tuyệt đối mấy từ hán với hán việt không chỉ với.