Góc Chém Gió

Thực chất truyện chỉ trùng ý tưởng thôi đấy

2
4

Có ai thấy bực mình nếu truyện của mình bị phốt đạo văn không? Nhất là khi đó là tác phẩm bản thân đã dành rất nhiều thời gian và công sức để phát triển nữa. Với kiểu, hiện tại thiếu gì truyện có tình tiết và plot giống nhau. Không như ngày xưa, giờ ai cũng bắt tay vô viết truyện được bất kể bằng cấp hay tuổi tác. Hơn cả triệu cái đầu, trùng cái ý tưởng thôi lại thành đạo văn, vậy thì bế quan tự viết tự xem tự khen luôn cho rồi ha?