Góc Chém Gió

Tìm Hiểu Qúa Trình Viết Truyện Của Các Bạn

2
7

Các bạn cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành một bộ truyện? Trong quá trình viết có bạn nào bị đứt mạch cảm xúc, không biết viết gì tiếp theo không? Mình đã có cốt truyện, mình cũng suy nghĩ về nội dung truyện sau đó mình bắt đầu viết, viết được 1/4 truyện thì mình không biết viết gì tiếp theo. Đầu mình trống rỗng.