Góc Chém Gió

Truyện của tôi không đăng được 😭😭😭

1
1

Muốn đăng truyện quá mà máy bị liệt đúng chỗ tuổi. Khóc