Góc Chém Gió

Viết đam cho chúng hủ ah~~~~~

3
5

Ta muốn viết H quá mà thấy quy định nên thôi huhu