Góc Chém Gió

Viết truyện về thời chiến nước ta có khó không?

2
8

Các bạn có cảm thấy hứng thú với đề tài này không ạ? Mình cảm thấy nó rất khó, nhưng tính ra nó lại là một đề tài vô cùng ý nghĩa.

Nếu bạn cũng có hứng thú với chủ đề này thì không biết là chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về nó không?