Góc Chém Gió

Viết vì đam mê, ai giống em thì bay vào!

9
24
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

hello mọi người! Em là một đứa viết vì đam mê, đào hơi nhiều hố nên giờ lấp hơi mệt! Ai rảnh ghé vào góp ý giúp em, không thì vào tám với em cũng được! Thank mọi người!