Góc Chém Gió

Xin chào, tui là Ryo San

1
5

Lố la~, tui là người mới nek:))