Thảo Luận Truyện

1 chút ở chap 11 God's Sword

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tui lỡ viết về vụ NTR của Warban với Mikilia, sau đó là Lilia lại NTR Warban. Nó thành Drama Hàn xẻng kết hợp phim Nhật luôn rồi. Cơ mà lúc nên ý tưởng cũng không ngờ nó thành drama như vậy. Tôi ko thích NTR, nhưng mà Warban hẹo rồi nên thôi. vietnovel