Thảo Luận Truyện

Bản thảo hoàn thiện nhưng hệ thống lưu bị lỗi :(

2
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Bản thảo hoàn thiện hơi 2000 từ của mình lưu trên chương nhá của hệ thống. Đến tối về check thì mất trắng, check lại danh sách lưu chương nháp chỉ còn bản dở dang 1000 từ. 1 nửa chap chứ có phải bình thường đâu. Muốn khóc quá!!! Giờ viết lại liệu có còn giữ được cảm xúc như trước???!! COn tim này cảm thấy như bị bóp nghẹn vậy .....