Thảo Luận Truyện

Các cậu xem chuyện mình và đánh giá hộ mình với tại mình mới làm á!! Có thiếu xót j mong mn chỉ giáo

0
1

Mong mọi xem xét và đóng góp ý kiến giúp em am!! Em cảm ơn ạ