Thảo Luận Truyện

Cách nhìn thấy chuyện

2
0

Mọi người ơi , có cách nào nhìn thấy chuyện của mình trên điện thoại ko , kiểu nhìn thấy ai bình luận , ai like í ạ . Em cảm ơn ạ . ( em xem ở máy tính thì vẫn có nhưng vẫn muốn xem ở trên điện thoại hơn )