Thảo Luận Truyện

Cách thiết đặt Koin cho truyện sáng tác

0
6
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mình mới gia nhập Vietnovel, nên còn rất nhiều điều chưa hiểu. Mong Ad hoặc các bạn đi trước có thể giải thích cho mình. Mình từng đọc một bài có bạn hỏi về nhuận bút, cũng đã đọc câu trả lời là : có thể đặt ViP từng chương bằng Koin, 1 koin = 100vnd. Và tác giả có thể nhận % doanh thu từ truyện. Nhưng mình hoàn toàn không thấy có cách hướng dẫn đặt Koin cho truyện. Xin hỏi bạn nào đã nhận nhuận bút, có thể cho mình giải đáp được không?