Thảo Luận Truyện

Cách xóa truyện đã tải ??

0
2

Cho mình hỏi làm sao để xóa truyện đã tải dị bà con ??