Thảo Luận Truyện

Cập nhật chương mới

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình mới cập nhật chương truyện, đã sẵn sàng nhận gạch đá :D

https://www.vietnovel.com/thanh-xuan-no-chung-ta-mot-moi-tinh-15370449/chuong-7.html