Thảo Luận Truyện

Chap 13 Dảk nhất từ trước tới giờ

0
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

chap này chắc đúng chất Dark Fantasy luôn. Tự nhiên nó lòi ra trong đầu tôi chứ không có ý gì đâu nha :(((