Thảo Luận Truyện

Chạy mãi cũng sắp bưng con đi hoàn rồi các bạn ạ.

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Lê Sơ Chi Mộng

Trứng Cá
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Theo kế hoạch thì truyện sẽ kéo dài năm mươi chương là hết hồi thứ nhất. Ngày xưa bắt đầu tìm tòi tài liệu viết lách cũng chẳng nghĩ sẽ đi đến ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con dã sử đầu tay của mình nhiều. 🌸