Thảo Luận Truyện

Chỉnh hộ mình cáo này

0
1

Khoảng Năm 3000,lúc này nasa đã phát hiện ra 4 hành tinh có sự sống nên nasa đã đâu tư 1 bộ phát tín hiệu khổng lồ để phát tín hiệu chào hỏi đến 4 hành tinh.sau đó chỉ có 2 hành tinh trả lời lại và con người đã xin phép đến hành tinh của họ chơi và họ đã đồng ý. Họ liền chia làm hai đội để đến 2 hành tinh. Sau khi đội 1 đến hành tinh famar họ gặp tộc người famar, đội 2 đến hamar gặp được tộc người hamar và công nghệ của họ ngang với trái đất năm 3000.