Thảo Luận Truyện

cho mình hỏi

1
2

do mình mới viết truyện ấy ạ nên mình cũng không biết truyện của mình duyệt chưa mn vào xem ủng hộ mình với ạ và có thể giải thích cho mình như thế nào là truyện đã duyệt k ạ https://www.vietnovel.com/qua-khu-tuong-lai-14596181/ https://www.vietnovel.com/qua-khu-tuong-lai-14596181/