Thảo Luận Truyện

Chương 15 update

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Các bạn đã đọc chương 15 của truyện chưa? Mình muốn hỏi cảm nhận thế nào về cửa ải 1 của vòng sơ loại Các bạn muốn biết thêm về cuộc săn Ma thú của ai không?