Thảo Luận Truyện

[Chuyện cổ tích của tôi] Chương mới nè!

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chuyện cổ tích của tôi ra chương mới Thiên Bồng Nguyên Soái, đây là một chương quan trọng tiếp theo chương Sơn Tinh Thủy Tinh và là tiền truyện của Hai Gã Si. Mong mọi người ủng hộ. image-1